Nhật Bản là đất nước với mùa hè nóng và mùa đông lạnh mang đặc trưng của khí hậu ôn đới. Kinh nghiệm du lịch Nhật Bản từ A-Z...