THỦ TỤC VISA 02 ảnh ( x ) : ảnh mới chụp, nền trắng ( Không phải anh scan, ảnh phải đẹp và rõ ràng) Hộ chiếu (hộ chiếu gốc  còn hạn...